Mitkä tekijät korostuvat onnistuneissa kiinteistöhankkeissa?

FinCap_2021_web_HJM_3432

15.2.2022


Viimeisen viiden vuoden ajan olemme toimineet valtakunnallisesti kiinteistömarkkinassa ja nähneet paljon erilaisia hankkeita. Olemme tehneet yhteistyötä Suomen suurimpien rakennusliikkeiden kanssa, rakennuttaneet kohteita lähes kaikkiin Suomen suurimpiin kaupunkeihin sekä toimineet monien eri operaattoreiden kanssa. Välillä on hyvä pysähtyä tarkastelemaan omaa toimintaa myös kriittisesti. Missä olemme onnistuneet ja mitä voisimme tehdä vielä paremmin? Seuraavaksi muutama nosto asioista, jotka mielestäni korostuvat onnistuneissa kiinteistöhankkeissa.

Ydinajatus kiinteistökehittämisessä on arvon tuottaminen eri osapuolille. Oli osapuoli sitten vanhan kiinteistön omistaja, kiinteistön tuleva toimija, hankkeen rahoittaja tai vaikka tuleva kiinteistön pitkäaikainen omistaja. Kiinteistökehityksessä on tärkeää ymmärtää eri osapuolten tarve ja tahtotila. Yleensä ostettuamme tontin tai rakennuksen, on jo selkeä kuva kenelle ja minkälaiseen käyttöön kyseinen kohde voisi sopia. Eri osapuolten tarpeiden ja tahtotilojen ymmärtämisen merkitys korostuu silloin, kun kohdetta kehitetään ja tarjotaan esimerkiksi kohteen tuleville vuokralaisille. Mitä paremmin kehittäjä ymmärtää toimijan tarpeen, sitä helpompi on saada hanke eteenpäin.

Toinen tärkeä asia on löytää oma tapa toimia. Tänä päivänä kiinteistömarkkinassa on valtava määrä erilaisia toimijoita, joista täytyy erottua. On pystyttävä tarjoamaan jotain, mitä muilla ei välttämättä ole tai tehdä paremmin se mitä kaikilla muillakin jo on. Se voi olla esimerkiksi erilaista osaamista, erilainen toimintamalli, ammattimainen ja erityisen osaava henkilöstö tai innovatiivisia tapoja ratkaista mahdollisia ongelmia. Täytyy olla joustava, sopeutua markkinaan sekä samalla pyrkiä kehittämään omaa toimintaa.

Kolmas asia on riskinottokyky. Olemme huomanneet monessa hankkeessa, että kiinteistömarkkinassa riskejä täytyy uskaltaa ottaa. Monesti tontin tai kiinteistön ostovaiheessa ei ole tarkkaa tietoa, miten kohde tullaan lopulta toteuttamaan. Tässäkin asiassa korostuu usko omaan toimintamalliin ja ammattitaitoon siitä, että kohde saadaan toteutettua kannattavasti. Kiinteistöalalla riskit ovat yleensä taloudellisia ja joskus jopa niin merkittäviä, että yksikin iso väärä päätös voi jo vaarantaa koko yrityksen olemassaolon. Tässä korostuu myös johdon kyky tehdä oikeita päätöksiä, oikeanlaisten laskelmien ja päätelmien perusteella.

Neljäs asia on riippumattomuus ja avoimuus. Yrityksemme toiminnan perustana on aina ollut, että toimimme kaikkien kanssa ja pyrimme olemaan mahdollisimman avoimia ja riippumattomia. Olemme löytäneet hyviä kumppaneita ja hankkeita käymällä avoimesti hankkeen edellytykset läpi ja sitä kautta löytäneet tapoja ratkaista mahdolliset haasteet. Tässä korostuu myös se, että haluamme aina, että kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä toteuttamissamme hankkeissa ja vastaamme projekteista niiden valmistumiseen saakka.

Tämä vuosi tulee olemaan FinCapin kasvun ja kehityksen vuosi ja toivottavasti pystymme samalla vakiinnuttamaan paikkamme markkinassa arvokkaana kiinteistökehityksen kumppanina mahdollisimman monelle alan toimijalle. Merkit ovat tällä hetkellä hyvät ja innoissamme odotamme tulevan vuoden käynnistyviä hankkeita!

 

Juha Kivimäki
aluejohtaja, Etelä-Suomi
FinCap Kiinteistökehitys Oy
[email protected]

2024202320222021202020192018

2024202320222021202020192018