Jyrki Halomo

Pääanalyytikko, Tkl, AKA, KHK, MRICS

jyrki.halomo@fincap.fi

+358 40 837 3796