Palvelut

Palvelukokonaisuutemme koostuu kiinteistökehityksen ja kiinteistövarainhoidon ydintoiminnoista.

Vuokrauspalvelut

FinCap Vuokrauspalvelu on valtakunnallisesti toimiva vuokrauskumppani asuntosijoittajalle.

fincapvuokraus.fi

Vuokrahallinnointi

Hallinnointimme avulla hoidat vuokrankorotukset, vuokralaisvaihdokset ja vuokravalvonnan.

Maanhankinta

Ostamme tontteja, maa-alueita ja kiinteistöjä, jotka voivat tuottaa hankesuunnittelun avulla uutta lisäarvoa kaupunkialueen tarpeisiin.

Sijoittajamyynti

Tarjoamme asiakkaillemme houkuttelevan ostopalvelun tehokkaaseen asuntosijoitussalkun kasvattamiseen.

Rahastot

Toimintamme kattaa tällä hetkellä kolme rahastoa: kaksi asuntorahastoa ja hoiva- kiinteistörahaston.